Hoạt động Kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và đào tạo

Ngày 25/5/2017, Trường đã long trọng tổ chức sự kiện công bố kết quả kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh chu kỳ 2 giai đoạn 2010 – 2016. Sự kiện nhằm công bố các Kiểm định chất lượng của UEH theo chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế

Khảo sát chính thức tại Trường Đại học Kinh tế Tp. HCM

Từ ngày 13/12 đến ngày 17/12/2016, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQG-HCM (Trung tâm) đã tổ chức Đoàn Đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục tại trường Đại học Kinh tế Tp.HCM. Đoàn đánh giá ngoài được thành lập theo QĐ số 44/QĐ-TTKĐ ngày 26/9/2016 của TTKĐCLGD ĐHQG-HCM do PGS. TS. Nguyễn Hội Nghĩa, Giám đốc Trung tâm làm Trưởng đoàn.